Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ thăm hỏi gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

     Thực hiện kế hoạch tình nguyện năm 2017 và truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của Cục Quản trị - Tài vụ. Tại chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ có gia đình đồng chí Bùi Thị Bổng là đoàn viên chi đoàn, gia đình có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nhằm góp phần chia sẻ, động viên gia đình ...