Banner

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ ...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo của dân tộc ta, có giá trị trường tồn, bền vững. Di chúc của Người là ngọn cờ soi ...

 
   
Ước muốn của đàn ông khi ngồi cạnh hai ...

Có 3 hành khách ngồi gần nhau, một người đàn ông đang đọc báo và hai phụ nữ. Một bà nói: