Bài tham khảo "Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không"

Để giúp cho các đoàn viên có thêm thông tin tham khảo và làm bài tốt hơn về cuộc thi Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không, tôi xin mạo muội trích dẫn một số thông tin hy vọng giúp các đồng chí có một bài thi tốt hơn.

 

Đề cương tuyên truyền 40 năm Chiến thắng " Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

hndbp

Đề cương chi tiết cuộc thi tuyên truyền 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2012)                                                                                              

 

 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012), thực hiện kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Văn phòng trung ương Đảng vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tới các cơ sở đoàn trực thuộc