Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012), thực hiện kế hoạch của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Văn phòng trung ương Đảng vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tới các cơ sở đoàn trực thuộc 

Tên lửa SAM2 của quân đội Việt Nam sẵn sàng chiến đấu. Nguồn: Internet

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương; Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, đóng thành quyển có bìa, khuyến khích bài thi có hình ảnh minh họa; ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc.

Bài dự thi gửi về Đoàn Văn phòng Trung ương (qua Văn phòng Đoàn) trước 17h00 ngày 16/11/2012 (thứ Ba).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ và nhân dân cả nước về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” – Chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại sâu sắc, thể hiện truyền thống vẻ vang, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của quân và dân ta, nhất là lực lượng Quân chủng Phòng không – Không quân; quân và dân Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hải Phòng và một số địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc, trọn vẹn chủ quyền vùng trời, vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Xem kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" TẠI ĐÂY