Đề cương tuyên truyền 40 năm Chiến thắng " Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Đề cương chi tiết cuộc thi tuyên truyền 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2012)                                                                                              

 hndbp

 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY