Khuyết điểm lớn nhất của con rể

Việc con rể không biết đánh bạc khiến bà mẹ vợ không hài lòng. Lý do là sao nhỉ?

Bà nọ hỏi thăm người hàng xóm:

- Này, chàng rể mới của bà thế nào?

- Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc!

- Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy chứ?

- Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Nó không biết đánh bạc nhưng cứ suốt ngày đâm đầu vào chơi.

(ST)


Thêm bình luận