Lý do vào tù

Trong ngục, 2 tù nhân nói chuyện với nhau. Một tên hỏi...

- Tại sao mày lại vào đây?

- Vì tao đập đầu vào tường!

- Vô lý! Đây không phải là hành động phạm pháp.

- Nhưng đó không phải là đầu của tao.

(ST)


Thêm bình luận