Thơ vui: FA nằm mơ

Xui chi lại đổ mưa dầm. Để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim. Tưởng em sẽ hiểu nỗi niềm. Thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu..

Thơ vui FA nằm mơ

(ST)

Tin mới

Các tin khác