Lý do nên thường xuyên chia tay

Lý do nên thường xuyên chia tay

Lý do duy nhất là không môn đăng hộ đối. Trong một buổi hẹn hò, bạn trai Tũn nhìn cô hồi lâu rồi lo lắng hỏi:

Lý do nên thường xuyên chia tay

- Nếu bây giờ mẹ anh tìm đến rồi cho em một số tiền lớn, yêu cầu em chia tay với anh thì em có đồng ý không?

- Anh nói xem lớn đến cỡ nào? - Tũn hỏi.

Bạn trai cô hồi hộp nói:

- Ví dụ như 100 triệu chẳng hạn, liệu em có chia tay không?

Tũn suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Nếu như thế thật thì mỗi tháng mình chia tay một lần có được không anh?

- !!!

(ST)

Thêm bình luận