Dắt bộ nhanh hơn cưỡi ngựa

Một cô gái có việc gấp phải ra ngoài nhưng xe hư, nên phải cưỡi ngựa đi.

Cô ta dắt ngựa ra đường nhưng lại không cưỡi, cứ xắn váy lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa.

Người qua đường lấy làm lạ hỏi:

- Cô điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau?

Cô gái đáp trả lời:

- Khéo cho bà! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!

- !?!

Thêm bình luận