Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\category\view.html.php on line 202

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\category\view.html.php on line 206

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\category\view.html.php on line 206

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Giới thiệu

Các ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày 08-10-2012, Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương đã ban hành Quyết định số 01 QĐ/ĐTNVPTW phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2017. Hiện nay, bộ máy giúp việc Đoàn Văn phòng Trung ương gồm: (1) Ban Tổ chức- Kiểm tra. (2) Uỷ ban Kiểm tra. (3) Ban Tuyên giáo. (4) Ban Phong trào. (5) Văn phòng Đoàn.

 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đại hội đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu Ban Chấp hành Đoàn gồm 17 đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng; có năng lực lãnh đạo công tác đoàn thể; nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với công tác Đoàn, được đoàn viên thanh niên tín nhiệm; đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc.

Các ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2007 - 2012

Ngày 06-7-2009, Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương đã ban hành Thông báo số 07 TB/ĐTN vê kiện toàn nhân sự và phân công nhiệm vụ đối với thành viên các ban chuyên môn của Đoàn Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2007 - 2012 (thay thế Thông báo số 01 TB/ĐTN, ngày 01-12-2007). Do có sự biến động về mặt nhân sự, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với thực tế tình hình của Đoàn Văn phòng Trung ương, Ban Chấp hành Đoàn đã thường xuyên kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn. Hiện nay, bộ máy giúp việc Đoàn Văn phòng Trung ương gồm: (1) Ban Tổ chức. (2) Uỷ ban Kiểm tra. (3) Ban Tuyên giáo. (4) Ban Phong trào. (5) Văn phòng Đoàn.

Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2007 - 2012

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 - 2012 đã bầu Ban Chấp hành Đoàn gồm 17 đồng chí đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương đã bầu 05 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ. Trong 5 năm vừa qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn thường xuyên được kiện toàn và không ngừng được nâng cao năng lực (đã bầu bổ sung 06 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, 04 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và 01 Phó Bí thư Đoàn). Đến nay, Đoàn Văn phòng Trung ương có 17 Uỷ viên Ban Chấp hành, trong đó có 05 Uỷ viên Ban Thường vụ (Bí thư, 03 Phó Bí thư, 01 Uỷ viên).

Gặp mặt Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Đoàn Thanh niên nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2013), sáng ngày 21-6-2013 tại Văn phòng Đoàn thanh niên cơ quan, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức gặp mặt Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Đoàn Thanh niên cơ quan.

Đ/c Nguyễn Văn Tùng- Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng đại diện Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Đoàn Thanh niên cơ quan nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6

Trần Quang Hiếu

TRẦN QUANG HIẾU

Nguyên Phó Bí thư Đoàn VPTW

ĐT:

0983898889

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

Phó Bí thư Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2007-2012

Chức vụ Đảng:

Bí thư chi bộ

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Giám đốc BQL Dự án, Cục Quản trị - Tài vụ

Trình độ học vấn

Kỹ sư

Trình độ lý luận

Đang học Cao cấp

Đỗ Quốc Toán

ĐỖ QUỐC TOÁN

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đoàn VPTW

"Hạnh phúc khi ta gặp nhau" (Trần Quang Lộc).

ĐT:

080-43248 ; 0989187528

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

Phó Bí thư Thường trực Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2007-2012

Chức vụ Đảng:

Đảng viên

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Phó trưởng phòng Khoa học - Nghiệp vụ, Cục Lưu trữ

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Đang học Cao cấp

Nguyễn Hải Ninh

NGUYỄN HẢI NINH

Nguyên Bí thư Đoàn VPTW

"Suy nghĩ thực tế, cảm nhận những điều đẹp đẽ, mong muốn cái tốt lành; đó chính là mục đích của cuộc sống hướng thiện" (Platon).

ĐT:

080-45843 ; 0989190976

Email:

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

UV BCH Đoàn Khối nhiệm kỳ 2007-2012, Bí thư Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2007-2012

Chức vụ Đảng:

UV BCH Đảng bộ VPTW Đảng

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Phó Vụ trưởng Vụ Thư ký

Trình độ học vấn

Thạc sỹ (đang làm NCS)

Trình độ lý luận

Cao cấp

Vũ Thị Quỳnh

VŨ THỊ QUỲNH

Cán bộ chuyên trách Đoàn

 

ĐT:

080-47158 ; 0914084399

Email:

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

Cán bộ chuyên trách Đoàn

Chức vụ Đảng:

 

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Sơ cấp

Nguyễn Thùy Ly

NGUYỄN THÙY LY

Ủy viên BCH Đoàn VPTW

 

ĐT:

0904669960

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

UV BCH Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2012-2017

Chức vụ Đảng:

Đảng viên

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Chuyên viên Vụ Địa phương I

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Trung cấp

Phùng Quang Thắng

PHÙNG QUANG THẮNG

Ủy viên BTV Đoàn VPTW

 

ĐT:

080-47158 ; 0974 718 456

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

UV BTV, Chánh Văn phòng Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2012 - 2017

Chức vụ Đảng:

Đảng viên

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Chánh Văn phòng Đoàn

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Sơ cấp