Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 179

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Giới thiệu

Nguyễn Văn Tùng

NGUYỄN VĂN TÙNG

Bí thư Đoàn VPTW

ĐT:

080-45539 ; 0912125882

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

UV BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2012-2017, Bí thư Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2012-2017

Chức vụ Đảng:

UV BCH Đảng bộ VPTW Đảng

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Trưởng phòng Hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm CNTT

Trình độ học vấn

Thạc sỹ Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Trình độ lý luận

Cao cấp