Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 179

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Giới thiệu

Đinh Đình Đoàn

ĐINH ĐÌNH ĐOÀN

Phó Bí thư Thường trực Đoàn VPTW

 

ĐT:

080-45280 ; 0912731979

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

Phó Bí thư TT, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2012-2017; Bí thư Đoàn Cục Quản trị A

Chức vụ Đảng:

UV BCH Đảng bộ Cục Quản trị A

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Trưởng ban Lễ tân và Thực hiện chính sách, Cục Quản trị A

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Trung cấp