Giới thiệu

Thông báo đăng ký hòm thư VPTW

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên được sử dụng email của hệ thống thư cơ quan trên Internet ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), Ban Thường vụ Đoàn đã kiến nghị và được sự chấp thuận của Trung tâm CNTT về việc xem xét tạo hòm thư cho đoàn viên VPTW.