Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 179

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Notice: Undefined index: option in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\views\article\view.html.php on line 187

Giới thiệu

Thông báo đăng ký hòm thư VPTW

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên được sử dụng email của hệ thống thư cơ quan trên Internet ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), Ban Thường vụ Đoàn đã kiến nghị và được sự chấp thuận của Trung tâm CNTT về việc xem xét tạo hòm thư cho đoàn viên VPTW.

Giao diện hệ thống thư của VPTW trên Internet

Các đồng chí đoàn viên Đoàn VPTW có nhu cầu sử dụng đề nghị đăng ký với các thông tin sau:

1. Họ tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Điện thoại:

4. Email (đã sử dụng):

5. Đơn vị công tác (phòng/ban/tương đương, cục/vụ/tương đương):

6. Chức danh chuyên môn:

7. Đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở):

8. Chức danh đoàn:

9. Xác nhận tên bí thư đoàn (chi đoàn trực thuộc, đoàn/chi đoàn cơ sở):

Thông tin đăng ký hoặc thắc mắc xin gửi qua Ban Biên tập Website, địa chỉ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ hệ thống thư VPTW (qua giao diện Web): http://mail.vptw.dcs.vn

Xem thông tin về hệ thống thư VPTW tại địa chỉ: http://mail.vptw.dcs.vn/webmail/guide.html

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XIN THÔNG BÁO