Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảngchỉ đạo tổ chức thành công đại hội 12 cơ sở Đoàn trực thuộc

Trong thời gian từ ngày 12/4/2017 đến 02/6/2017 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng đã chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đại hội thành công 12 cơ sở đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2019 theo đúng quy định.

Tại Hà Nội: Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Cục Quản trị A lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019

Trong 12 đơn vị tổ chức Đại hội Đoàn vào thời gian trên, có 4 Đoàn cơ sở là: Đoàn Cơ sở Cục Quản trị A; Đoàn Cơ sở Cục Quản trị T26; Đoàn Cơ sở Công ty In Tiến Bộ; Đoàn cơ sở Công ty An Phú

Và 8 Chi đoàn cơ sở là: Chi đoàn cơ sở Cục Quản trị-Tài vụ; Chi đoàn cơ sở Cục Lưu trữ; Chi đoàn cơ sở Công nghệ Thông tin; Chi đoàn cơ sở Vụ Hành chính-Cơ yếu; Chi đoàn cơ sở T-78; Chi đoàn cơ sở Tài chính và Đầu tư; Chi đoàn cơ sở Công ty Hồ Tây; Chi đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng lý luận Trung ương.

12 đơn vị tổ chức Đại hội nói trên đều tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2019 theo đúng quy định điều lệ Đoàn và sự chỉ đạo định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Đà Nẵng: Đại hội Đoàn cơ sở Cục Quản trị T - 26 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đại hội Chi đoàn cơ sở T-78 lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2019

Tham dự và chỉ đạo Đại hội các đơn vị có đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Ủy viên BCH Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên BTV Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Phùng Quang Thắng- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Nguyễn Hải Anh- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở và các đại biểu được triệu tập tại Đại hội.

 

Tại Đại hội, Thường trực Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng đã ghi nhận và biểu dương các thành tích, kết quả đạt được của 12 đơn vị trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng như công tác tham gia hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiêm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động đoàn của các cơ sở đã có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên thanh niên và thực tế tại đơn vị mình.

 

Thường trực Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng cũng chỉ đạo định hướng một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới tập trung vào một số nội dung như tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên, nhất là cán bộ đoàn chủ chốt cần nêu gương; gắn công tác Đoàn với hoạt động chuyên môn thông qua việc đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; quan tâm lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội cho đoàn viên.

 

Ban Biên tập Website Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

Share