Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng Trung ương Đảng, 5 năm trưởng thành và phát triển

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 - 2012 đã bầu Ban Chấp hành Đoàn gồm 17 đồng chí đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 05 đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn. Hiện nay, Đoàn Văn phòng Trung ương có 9 cơ sở đoàn trực thuộc, ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam với 4 đoàn cơ sở (Đoàn Công ty In Tiến Bộ, Đoàn Cục Quản trị A, Đoàn Cục Quản trị T-26 và Đoàn Hành chính - Tổng hợp) và 5 chi đoàn cơ sở (Chi đoàn T.78, Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ, Chi đoàn Cục Lưu trữ, Chi đoàn Công ty An Phú và Chi đoàn Công ty Hồ Tây). Tổng số đoàn viên Đoàn Văn phòng Trung ương là 637, trong đó có 234 có trình độ từ đại học trở lên, 192 đảng viên, 10 cán bộ đoàn tham gia cấp ủy các cấp, 10 đồng chí được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo chuyên môn (trong đó có 01 đồng chí cấp vụ và 09 đồng chí cấp phòng), 72 đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, độ tuổi từ 30 trở lên chiếm ½ tổng số đoàn viên.

 

 

Trong 5 năm qua, ý thức được trách nhiệm công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, của Đoàn cấp trên, sự quan tâm ủng hộ của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài cơ quan, tập thể Ban Chấp hành Đoàn và toàn thể đoàn viên, thanh niên đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đại hội đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ I đã đề ra : "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thanh niên; đồng hành với thanh niên trong thi đua lao động, học tập; cùng tuổi trẻ cả nước xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền”.

Nhiệm kỳ 2007 - 2012 đánh dấu sự chuyển biến sâu sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Văn phòng Trung ương trên mọi lĩnh vực, tập trung vào các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thành niên; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn; tham gia xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

Với những thành tích đạt được, năm 2008, Đoàn Văn phòng Trung ương có điểm thi đua đứng thứ 5 và liên tục từ năm 2009 đến 2011 vươn lên đứng thứ 2 trong tổng số gần 60 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Tập thể Đoàn Văn phòng Trung ương và nhiều đoàn viên đã được Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen.

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG