Phùng Quang Thắng

PHÙNG QUANG THẮNG

Ủy viên BTV Đoàn VPTW

 

ĐT:

080-47158 ; 0974 718 456

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

UV BTV, Chánh Văn phòng Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2012 - 2017

Chức vụ Đảng:

Đảng viên

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Chánh Văn phòng Đoàn

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Sơ cấp

Tin mới

Các tin khác