Nguyễn Thùy Ly

NGUYỄN THÙY LY

Ủy viên BCH Đoàn VPTW

 

ĐT:

0904669960

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

UV BCH Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2012-2017

Chức vụ Đảng:

Đảng viên

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Chuyên viên Vụ Địa phương I

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Trung cấp