Vũ Thị Quỳnh

VŨ THỊ QUỲNH

Cán bộ chuyên trách Đoàn

 

ĐT:

080-47158 ; 0914084399

Email:

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

Cán bộ chuyên trách Đoàn

Chức vụ Đảng:

 

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Sơ cấp