Đỗ Quốc Toán

ĐỖ QUỐC TOÁN

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đoàn VPTW

"Hạnh phúc khi ta gặp nhau" (Trần Quang Lộc).

ĐT:

080-43248 ; 0989187528

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

Phó Bí thư Thường trực Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2007-2012

Chức vụ Đảng:

Đảng viên

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Phó trưởng phòng Khoa học - Nghiệp vụ, Cục Lưu trữ

Trình độ học vấn

Cử nhân

Trình độ lý luận

Đang học Cao cấp

Tin mới

Các tin khác