Trần Quang Hiếu

TRẦN QUANG HIẾU

Nguyên Phó Bí thư Đoàn VPTW

ĐT:

0983898889

Email:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ Đoàn:

Phó Bí thư Đoàn VPTW nhiệm kỳ 2007-2012

Chức vụ Đảng:

Bí thư chi bộ

Chức vụ, đơn vị chuyên môn

Giám đốc BQL Dự án, Cục Quản trị - Tài vụ

Trình độ học vấn

Kỹ sư

Trình độ lý luận

Đang học Cao cấp