Giới thiệu Chi đoàn Công nghệ thông tin

Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng, được thành lập theo quyết định số 43-QĐ/ĐTNVPTW, ngày 31-12-2014, của Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng, theo Đề án kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Đoàn Hành chính - Tổng hợp trước đây.

Giới thiệu về Chi đoàn Công ty An Phú

Chi đoàn Công ty An Phú trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 65 QĐ/ĐTN ngày 23 tháng 6 năm 2012 của Ban thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương và chính thức ra mắt vào ngày 02 tháng 7 năm 2012.

Giới thiệu về Chi đoàn T78

Chi đoàn T78 là chi đoàn cơ sở, trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương. Tính đến hết năm 2011, Chi đoàn có tổng số 25 đoàn viên, trong đó nam có 8 và nữ có 17.

Giới thiệu về Đoàn Cục Quản trị T-26

Đoàn cơ sở Cục Quản trị T-26 tiền thân là Chi đoàn Cục Quản trị T26 được thành lập từ năm 2002 theo Quyết định số 31/QĐ-BTCQTTW, ngày 24/5/2002 của Đoàn TN Ban Tài chính Quản trị Trung ương.

Giới thiệu về Chi đoàn Công ty Hồ Tây

Công ty TNHH Hồ Tây một thành viên là một đơn vị doanh nghiệp thuộc Văn phòng Trung ương Đảng. Tiền thân của Công ty Hồ Tây bắt nguồn từ Tổng công Ty Hồ Tây thuộc Ban Tài Chính Quản Trị Trung ương. Cùng với sự hình thành và phát triển của Công ty thì Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Hồ Tây cũng được thành lập.

Giới thiệu về Chi đoàn Cục QT-TV

Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương. Số lượng đoàn viên của chi đoàn là 51 đoàn viên đang công tác tại các phòng trong Cục Quản trị - Tài vụ:

Giới thiệu về Chi đoàn Cục Lưu trữ

Chi đoàn Cục Lưu trữ là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương. Tính đến hết năm 2011, Chi đoàn có tổng số 30 đoàn viên, trong đó có 9 nam và 21 nữ.

Giới thiệu về Đoàn Công ty In Tiến bộ

Đoàn Thanh niên Công ty in Tiến Bộ là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng. Đoàn có số lượng đoàn viên 82 đồng chí (tính đến tháng 7 năm 2012) hoạt động tại 7 Chi đoàn trực thuộc, trong số đó có 20 đồng chí là đảng viên.

Giới thiệu về Đoàn Cục Quản trị A

Đoàn Thanh niên Cục Quản trị A là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng. Đoàn có số lượng đoàn viên 289 đồng chí (tính đến tháng 5 năm 2017) hoạt động tại 11 Chi đoàn trực thuộc trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố.

Giới thiệu về Đoàn Hành chính - Tổng hợp

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hành chính - Tổng hợp là tổ chức đoàn cấp cơ sở, trực thuộc Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, tổng số đoàn viên hiện tại là 58, trong đó có 31 nam, 27 nữ, sinh hoạt tại 4 chi đoàn trực thuộc :

Chi đoàn 1 (Vụ Hành chính)

Chi đoàn 2 :  Vụ Thư ký, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng

Chi đoàn 3 : Vụ Xã hội, Tạp chí Văn phòng cấp uỷ, Vụ Pháp luật, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Chi đoàn Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương.