Giới thiệu về Đoàn Hành chính - Tổng hợp

Đội ngũ đoàn viên của Đoàn được đánh giá là có chất lượng về trình độ học vấn cũng như vị trí công tác và chuyên môn nghiệp vụ, trong đó 24 đồng chí là đảng viên, 01 đồng chí là Đảng uỷ viên cấp huyện, 01 đồng chí là Đảng uỷ viên cấp cơ sở, 07 đồng chí trình độ thạc sỹ, 41 đồng chí trình độ đại học, 04 đồng chí trình độ cao đẳng, 05 đồng chí trình độ trung cấp, 01 đồng chí Phó Vụ trưởng và 06 đồng chí là Phó Trưởng phòng.

Được thành lập từ từ năm 2007, sau khi nâng cấp từ Chi đoàn cơ sở thành Đoàn cơ sở, Đoàn Hành chính - Tổng hợp có 6 chi đoàn trực thuộc. Tháng 12-2011 Đoàn đã ra quyết định hợp nhất một số chi đoàn trực thuộc từ 6 chi đoàn thành 3 chi đoàn. Tháng 6-2012 thành lập Chi đoàn Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trong thời gian qua, đoàn viên thanh niên Đoàn Hành chính - Tổng hợp luôn thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó có nhiều đóng góp nổi bật là trong hoạt động thể thao (bóng đá), trong xung kích tiến quân vào khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay đang chủ trì giúp Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương triển khai hoạt động thử nghiệm Website Đoàn Văn phòng Trung ương trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào ngày càng được đẩy mạnh có chất lượng và hiệu quả hơn, cụ thể là các hoạt động tình nguyện hè năm 2011 và 2012, tháng thanh niên, các hoạt động giao lưu thể thao với các đoàn bạn và các chi đoàn trực thuộc…

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do các đoàn viên công tác ở nhiều đơn vị khác nhau, tổ chức đoàn không có tổ chức chính quyền cùng cấp, nhưng tập thể đoàn viên Đoàn Hành chính - Tổng hợp luôn phấn đấu hết mình, thể hiện sức trẻ Văn phòng Trung ương trong mọi hoạt động công tác cũng như các hoạt động đoàn. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2011 tập thể Đoàn Hành chính - Tổng hợp được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 02 đoàn viên được Trung ương Đoàn khen thưởng có thành tích xuất sắc, 02 đoàn viên được Đoàn khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen, 02 tập thể và 11 đoàn viên được Đoàn Văn phòng Trung ương tặng Giấy khen.

Ban Chấp hành Đoàn Hành chính - Tổng hợp các khoá :

- Nhiệm kỳ 2007-2011 : 8 Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Đ/c Nguyễn Thanh Quý, Bí thư

+ Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư

+ Đ/c Tống Thu Huyền, Phó Bí thư

- Nhiệm kỳ 20011-2012 : 5 Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Bí thư

+ Đ/c Tống Thu Huyền, Phó Bí thư

- Nhiệm kỳ 2012-2014 : 5 Uỷ viên Ban Chấp hành

+ Đ/c Nguyễn Văn Tâm, Bí thư

+ Đ/c Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư

+ Đ/c Phan Trường Giang, Uỷ viên

+ Đ/c Lê Thanh Hải, Uỷ viên

+ Đ/c Đặng Việt Dũng, Uỷ viên.

BCH Đoàn Hành chính - Tổng hợp