Giới thiệu về Chi đoàn Cục QT-TV

-         Phòng Hành chính - Lễ tân

-         Ban Quản lý dự án nhà làm việc Văn phòng Trung ương

-         Phòng Tài vụ

-         Phòng Quản trị

-         Phòng Bảo vệ - Thường trực

-         Phòng quản lý xe Ô tô

Cùng với việc sáp nhập Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Tài chính- Quản trị và Văn phòng Trung ương thành Văn phòng Trung ương Đảng, Chi đoàn Vụ Tổ chức được chuyển thành Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ. Trong thời gian chuyển đổi từ Vụ Tổ chức sang Cục Quản trị - Tài vụ và do đặc thù công việc, Chi đoàn đã gặp không ít khó khăn để có những hoạt động thanh niên. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng ủy cũng như Lãnh đạo Cục chi đoàn đã không ngừng phấn đấu, hoạt động tốt các chương trình của đoàn cấp trên cũng như các hoạt động riêng của chi đoàn. Trải qua các nhiệm kỳ, chi đoàn thanh niên Cục Quản trị - Tài vụ tích cực tham gia những hoạt động đóng góp chung vào hoạt động của đoàn Văn phòng Trung ương. Hằng năm, Chi đoàn đều được Đoàn Văn phòng Trung ương tặng Bằng khen, Năm 2011, với sự cố gắng và tích cực hoạt động phong trào Chi đoàn đã được Bằng khen của Đoàn khối trao tặng.

Ngày 30/05/2012 Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2015. Đại hội đã thông qua “Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2015”. Đoàn viên chi đoàn đã tham gia các ý kiến xây dựng bản báo cáo gắn liền với hoạt động cũng như tâm tư của đoàn viên thanh niên. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ nhiệm kỳ 2012-2015 gồm các đồng chí:

- Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Cục Quản trị - Tài vụ.

- Đồng chí Trần Xuân Diệp, Phó Bí thư Cục Quản trị - Tài vụ.

- Đồng chí Bùi Thị Thanh Huyền, ủy viên Ban chấp hành Cục Quản trị - Tài vụ.

- Đồng chí Dương Quốc Anh, ủy viên Ban chấp hành Cục Quản trị - Tài vụ.

- Đồng chí Bùi Mạnh Cường, ủy viên Ban chấp hành Cục Quản trị - Tài vụ.

Các đồng chí Bí thư qua các nhiệm kỳ:

- Đồng chí Nguyễn Minh Tiến

- Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên

 BCH Chi đoàn Cục Quản trị - Tài vụ