Giới thiệu Chi đoàn cơ sở Vụ Hành chính - Cơ yếu

Đội ngũ đoàn viên của Chi đoàn được đánh giá là có chất lượng về trình độ học vấn cũng như vị trí công tác và chuyên môn nghiệp vụ, trong đó 17 đồng chí là đảng viên; 01 đồng chí đang làm Nghiên cứu sinh, 5 đồng chí có trình độ thạc sĩ và 18 đồng chí có trình độ đại học và cao đẳng; 7 đồng chí có trình độ lý luận chính trị trung cấp và 17 đồng chí có trình độ sơ cấp; 01 đồng chí giữ chức vụ Trưởng phòng và 4 đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Được thành lập từ cuối năm 2014 trên cơ sở được tách ra từ Đoàn cơ sở Hành chính - Tổng hợp và được nâng cấp từ Chi đoàn trực thuộc lên Chi đoàn cơ sở. Trong thời gian qua, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu luôn thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó có nhiều đóng góp nổi bật trong các hoạt động thể thao, văn nghệ, góp phần vào thành tích chung của Đoàn cơ quan. Bên cạnh đó, các hoạt động mang tính chiều sâu cũng ngày càng được đẩy mạnh và có chất lượng, cụ thể là các hoạt động thanh niên tình nguyện nhân Tháng Thanh niên năm 2015, tham gia góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và định kỳ tổ chức lao động huỷ giấy vụn, dọn dẹp gọn gàng cảnh quan nơi làm việc. Qua các hoạt động trên đã giúp đoàn viên ý thức được trách nhiệm của mình hơn trong các phong trào đoàn.

Từ khi được thành lập đến nay, tuy còn một số tồn tại, khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của Chi uỷ Vụ Hành chính - Cơ yếu và Đoàn cấp trên, Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ và các phong trào đoàn đã đề ra, đồng thời nỗ lực, cố gắng xây dựng tập thể vững mạnh và phát huy tốt vai trò xung kích trong các hoạt động đoàn.

Ngày 25/4/2015, Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 và đã bầu ra 5 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành với những người có năng lực, nhiệt tình và tâm huyết với phong trào Đoàn.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Hiệp được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2017 và tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành, đồng chí Đỗ Lê Minh được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2017.

      Danh sách các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2017

      1- Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp, Bí thư

      2- Đồng chí Đỗ Lê Minh, Phó Bí thư

      3- Đồng chí Nguyễn Công Đạt, Uỷ viên

      4- Đồng chí Hoàng Phương Nhung, Uỷ viên

      5- Đồng chí Đoàn Tiến Long, Uỷ viên

Một số hình ảnh hoạt động của Chi đoàn Vụ Hành chính - Cơ yếu

1

 2

Thăm và tặng quà tại Khoa Nhi bệnh viện Mắt Trung ương

29

Đoàn viên Chi đoàn góp ý vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

30

Giao lưu bóng đá giữa Vụ Hành chính - Cơ yếu và Công ty In Tiến Bộ

33

Giao lưu thể thao giữa Vụ Hành chính - Cơ yếu và Văn phòng Thành ủy Hải Phòng

CHI ĐOÀN CƠ SỞ VỤ HÀNH CHÍNH - CƠ YẾU