Giới thiệu về Đoàn Cục Quản trị A

Chi đoàn trực thuộc gồm:

- Chi đoàn Tổng Hợp,

- Chi đoàn Ban Quản lý Trụ sở Trung ương,

- Chi đoàn Ban Phục vụ các Ban Đảng,

- Chi đoàn các Phòng Nghiệp vụ Xây Dựng,

- Chi đoàn Phòng Quản lý Xe,

- Chi đoàn Nhà khách Hồ Tây,

- Chi đoàn Nhà khách 8 Chu Văn An,

- Chi đoàn Nhà nghỉ Tuần Châu( Tuần Châu-Hạ Long - Quảng Ninh),

- Chi đoàn Nhà nghỉ 21 Đồ Sơn ( Quận Đồ Sơn - Hải Phòng),

- Chi đoàn Khu nghỉ dưỡng Đại  Lải ( thị xã Phúc Yên - Vĩnh Phúc),

- Chi đoàn Nhà nghỉ Lê Lợi ( thị xã Sầm Sơn - Thanh Hoá).

Trải qua 4 nhiệm kỳ hoạt động, Đoàn cơ sở Cục Quản trị A  là một trong những đơn vị dẫn đầu các hoạt động phong trào của Đoàn cơ quan. Năm 2011, Đoàn cơ sở Cục Quản trị A vinh dự được Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng Cờ thi đua “ Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liền 2007-2011”.

Nhiệm kỳ 2017-2019, Ban Chấp hành Đoàn có 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên thường vụ Đoàn Văn Phòng Trung ương, Bí thư Đoàn Cục Quản trị A, đồng chí Nguyễn Văn Khoa là Phó Bí thư.

* Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Cục Quản trị A khoá V, nhiệm kỳ 2017-2019:

1. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương, Bí thư Đoàn Cục Quản trị A.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí Thư Đoàn Cục Quản trị A, Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý trụ sở Trung ương.

3. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Chi đoàn các Phòng nghiệp vụ Xây dựng.

4. Đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Cục QT A.

5. Đồng chí Bùi Trường Giang, Bí thư Chi đoàn Nhà khách 8 Chu Văn An.

6. Đồng chí Lê Thị Hồng Nhung, Bí thư Chi đoàn Nhà nghỉ Tuần Châu.

7. Đồng chí Nguyễn Minh Tùng, Bí thư Chi đoàn Phòng quản lý Xe.

8. Đồng chí Nguyễn Tâm Long, Bí thư Chi đoàn Phòng Tổng hợp.

9. Đồng chí Hoàng Anh Tú, Bí thư Chi đoàn các Phòng nghiệp vụ xây dựng.

10. Đồng chí Văn Đình Đông, Bí thư Chi đoàn Nhà nghỉ Lê Lợi.

11. Đồng chí Nguyễn Trọng Thành, Bí thư Chi đoàn Nhà khách Hồ Tây.

12. Đồng chí Ngô Trọng Thân, Bí thư Chi đoàn Khu nghỉ dưỡng Đại Lải.

13. Đồng chí Phạm Gia Mạnh, Bí thư Chi đoàn Khu nghỉ 21 Đồ Sơn.

14. Đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm, Bí thư Chi đoàn Ban phục vụ các Ban Đảng

15. Đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, UVBCH Chi đoàn Ban QL Trụ sở TW.

* Danh sách các đồng chí Bí Thư Đoàn Cục Quản trị A qua các thời kỳ:

1. Đồng chí Đỗ Tiến Đat, Bí thư Đoàn khoá I, từ 3/2004 - 4/2007.

2. Đồng chí Dương Văn Bình, Bí thư Đoàn khoá II, từ tháng 4/2007 - tháng 3/2009.

3. Đồng chí Trịnh Văn Bình, Bí thư Đoàn khoá II, từ tháng 3/2009 - 11/2009.

4. Đồng chí Trần Quang Hiếu, Bí thư Đoàn khoá III, từ tháng 11/2009- 5/2010.

5. Đồng chí Đinh Đình Đoàn, Bí thư Đoàn khoá III, từ tháng 5/2010 – tháng 5/2012;

                                                     Bí thư Đoàn khoá IV, từ tháng 5/2012 – tháng 7/2016.

8. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Bí thư Đoàn khoá IV, từ tháng 7/2016 – tháng 4/2017.

                                                     Bí thư Đoàn khoá V, từ tháng 4/2017 – đến nay.

BCH ĐOÀN CS CỤC QUẢN TRỊ A