Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương Khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đại hội đại biểu Đoàn Văn phòng Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã bầu Ban Chấp hành Đoàn gồm 17 đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng; có năng lực lãnh đạo công tác đoàn thể; nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm với công tác Đoàn, được đoàn viên thanh niên tín nhiệm; đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc.

Đại hội cũng đã bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Văn Tùng là Bí thư Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương đã tiến hành bầu 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 02 đồng chí Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra.

IMG 2187

Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017


Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương Khóa II, nhiệm kỳ 2012 - 2017

STT

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

Chức vụ, Đơn vị công tác

01

Nguyễn Văn Tùng

1979

Bí thư

Trưởng phòng Hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm CNTT

02

Nguyễn Văn Tâm

1979

Phó Bí thư

Trưởng phòng Hành chính , Vụ Hành chính-Cơ yếu

03 Phùng Quang Thắng 1985 Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đoàn Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên, Văn phòng Đảng ủy và đoàn thể

04

Nguyễn Hải Anh

1981

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Cục Quản trị A

Phó trưởng ban Quản lý Nhà,

Cục Quản trị A

05

Hoàng Trọng Kỷ

1979 Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Đoàn Cục Quản trị A Phó trưởng phòng, Ban Quản lý trụ sở TW, Cục Quản trị A

06

Trần Thanh Tùng

1982

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn Công nghệ thông tin Chuyên viên Phòng hệ thống quản lý thông tin, Trung tâm CNTT

07

Vũ Văn Công

1981 Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Công ty In Tiến bộ Phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh doanh, Công ty In Tiến Bộ

08

Trương Như Hậu

1978

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Cục Quản trị T-26

Trưởng phòng Quản trị - Lễ tân, Cục Quản trị T - 26

09

Trịnh Quang Rung

1980

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn Cục Lưu trữ

Phó trưởng Phòng bảo quản, Cục Lưu trữ

10

Đỗ Anh Tuấn

1983

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn Công ty Hồ Tây

Chuyên viên Chi nhánh Trung tâm quản lý và cho thuê nhà, Công ty Hồ Tây

11

Nguyễn Viết Cường

1979

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Chi đoàn T - 78

Tổ phó, Phòng Quản trị, Cục Quản trị T-78

12

Lê Ngân Hà

1989

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn Công ty An Phú

Chuyên viên Phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty An Phú

13

Lê Thanh Hải

1984

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư chi đoàn Tài chính và Đầu tư

Chuyên viên Phòng thẩm định dự án, Cục Tài chính và Quản lý đầu tư

14

Trần Xuân Diệp

1983

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư chi đoàn Cục Quản trị-Tài vụ

Nhân viên phòng Quản lý xe ô tô, Cục Quản trị-Tài vụ

15

Nguyễn Minh Hiệp

1984

Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư chi đoàn Vụ Hành chính-Cơ yếu

Phó trưởng phòng Hành chính, Vụ Hành chính-Cơ yếu

16

Nguyễn Thùy Ly

1984

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư chi đoàn Công nghệ thông tin

Chuyên viên Vụ Địa phương I

17

Vũ Thị Quỳnh

1984

 

Ủy viên Ban Chấp hành, Cán bộ chuyên trách Đoàn

Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên, Văn phòng Đảng ủy và đoàn thể

 ____________________

Tin mới

Các tin khác