Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48

Notice: Undefined index: view in C:\wamp\www\dtn\components\com_content\router.php on line 48
Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2007 - 2012

Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2007 - 2012

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2007 - 2012 đã bầu Ban Chấp hành Đoàn gồm 17 đồng chí đại diện cho các cơ sở đoàn trực thuộc. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương đã bầu 05 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ. Trong 5 năm vừa qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn thường xuyên được kiện toàn và không ngừng được nâng cao năng lực (đã bầu bổ sung 06 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, 04 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và 01 Phó Bí thư Đoàn). Đến nay, Đoàn Văn phòng Trung ương có 17 Uỷ viên Ban Chấp hành, trong đó có 05 Uỷ viên Ban Thường vụ (Bí thư, 03 Phó Bí thư, 01 Uỷ viên).

Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2007 - 2012

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

Chức vụ, Đơn vị công tác

1

Nguyễn Hải Ninh

1976

Uỷ viên BTV, Bí thư

Phó Vụ trưởng, Vụ Thư ký

2

Đỗ Quốc Toán

1973

Uỷ viên BTV, Phó Bí thư Thường trực

Phó Trưởng phòng, Cục Lưu trữ

3

Trần Quang Hiếu

1976

Uỷ viên BTV, Phó Bí thư

Phó Giám đốc, Cục Quản trị - Tài vụ

4

Đinh Đình Đoàn

1979

Uỷ viên BTV, Phó Bí thư

Chuyên viên, Cục Quản trị A

5

Nguyễn Văn Tùng

1979

Ủy viên BTV

Phó Trưởng phòng, Trung tâm Công nghệ thông tin

6

Phạm Minh Hiền

1977

Ủy viên Ban Chấp hành

Chuyên viên, Công ty Hồ Tây

7

Đoàn Đắc Trưởng

1977

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Trưởng phòng, Công ty In Tiến bộ

8

Nguyễn Văn Hải

1978

Ủy viên Ban Chấp hành

Chuyên viên, Công ty In Tiến bộ

9

Nguyễn Thanh Tùng

1976

Ủy viên Ban Chấp hành

Giám đốc, Cục Quản trị T.26

10

Nguyễn Viết Cường

1979

Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân viên, Cục Quản trị T.78

11

Nguyễn Văn Minh

1980

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Trưởng phòng, Cục Quản trị - Tài vụ

12

Trịnh Vinh Thọ

1976

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Trưởng phòng, Cục Quản trị - Tài vụ

13

Trịnh Quang Rung

1980

Ủy viên Ban Chấp hành

Lưu trữ viên, Cục Lưu trữ

14

Tống Thu Huyền

1979

Ủy viên Ban Chấp hành

Chuyên viên, Vụ Xã hội

15

Nguyễn Thanh Quý

1977

Ủy viên Ban Chấp hành

Chuyên viên, Vụ Thư ký

16

Hoàng Trọng Kỷ

1979

Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân viên, Cục Quản trị A

17

Phùng Thị Thu Phương

1977

Ủy viên Ban Chấp hành

Chuyên viên, Cục Quản trị A


Các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn

Văn phòng Trung ương, nhiệm kỳ 2007 - 2012

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

Đơn vị công tác

1

Dương Văn Bình

1973

Uỷ viên BTV, Phó Bí thư

Đã chuyển công tác

2

Trần Bích Hạnh

1968

Uỷ viên Ban Thường vụ

Phó Trưởng phòng, Công ty Hồ Tây

3

Trịnh Văn Bình

1974

Uỷ viên Ban Thường vụ

Chuyên viên, Cục Quản trị A

4

Phạm Phi Khanh

1979

Uỷ viên Ban Chấp hành

Đã chuyển công tác

5

Trần Châu Giang

1977

Ủy viên Ban Chấp hành

Đã chuyển công tác

  6

Vũ Quỳnh Trang

1982

Ủy viên Ban Chấp hành

Đã chuyển công tác

7

Nguyễn Thị Bích Liên

1976

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Trưởng phòng, Cục Quản trị - Tài vụ

8

Lê Thị Mỹ Duyên

1972

Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân viên, Cục Quản trị T.78

 

Tin mới