Hướng dẫn đăng bài Website


Các bước cụ thể thực hiện như sau:

1. Mở trình duyệt Internet (IE, Firefox,…)

2. Làm theo hình ảnh dưới đây:

Hình 1: Địa chỉ website của Đoàn Văn phòng TW Đảng

3.Trang website của Đoàn hiện ra, kéo xuống cuối trang:

Hình 2: Nút “Đăng nhập” ở phía cuối của trang

Hoặc vào thực đơn "Tìm kiếm, Liên kết" --> "Đăng nhập"

4. Tiến hành đăng nhập với tài khoản đã được Ban Quản trị Website cung cấp

Hình 3: Cửa sổ để đăng nhập vào website

 

 

5. Sau khi đăng nhập thành công thì tiến hành đăng bài viết

Hình 4: cửa sổ hiển thị nút “Đăng bài”

6. Tiếp tục làm theo hình ảnh dưới đây: chỉ làm đến bước 6. Sau khi chèn ảnh xong thì sẽ làm tiếp bước 7 . Nếu bài viết không có ảnh thì có thể làm luôn đến bước 9:

Hình 5: cửa sổ đăng bài viết

7. Cách chèn ảnh vào bài viết như sau:

Tiếp theo hình ảnh 5. Click vào nút “chèn ảnh” như hình mũi tên số 6. Một cửa số mới được mở ra (như hình ảnh dưới đây):

Hình 6: cách chèn ảnh vào trong bài viết

Lưu ý : để việc quản lý hình ảnh được khoa học và tăng tốc độ hiển thị ảnh thì tất cả các ảnh bài viết bắt buộc phải cho vào thư mục đã được đặt tên theo năm ở ngay bên ngoài (vd hình dưới: năm nay là thư mục "2018"). Để tránh việc trùng tên ảnh đề nghị các đồng chí đặt tên ảnh theo quy tắc "tên người viết bài"+"số thứ tự từ 1 đến n" (VD: duc1.jpg, duc2.jpg, duc3.jpg....)

upload

8. Kiểm tra lại thông tin xem ảnh đã được đưa vào thư mục chứa ảnh chưa?

 

Hình 7: ảnh sau khi đưa vào thư mục chứa ảnh thành công

9. Tiến hành chèn ảnh vào vị trí mong muốn trong bài viết:

Hình 8: Định vị vị trí để chèn ảnh vào bài viết

10. Tiếp tục làm theo hình dưới đây:

Hình 9: Lựa chọn ảnh cần đưa vào bài viết

11. Tiếp tục làm theo hình ảnh dưới đây:

Hình 10: Tạo vị trí “Xem tiếp”

12. Nếu bài viết có nhiều ảnh thì tiến hành làm tương tự. Ví dụ như hình ảnh dưới đây:

Hình 11: chèn nhiều ảnh vào cùng một bài viết

13. Sau khi hoàn tất việc chèn ảnh, tiếp tục làm theo hình ảnh dưới đây, bắt đầu từ bước 7, để tiến hành đăng bài viết lên website.

Lưu ý: ảnh để đưa lên website bị hạn chế về dung lượng cũng như về chiều ngang (Horizontal) chỉ là 640 pixel. Hiện nay ảnh được chụp ở độ phân giải cao nên ảnh khi đưa lên trang web cần phải thay đổi lại kích cỡ của ảnh. Các bước tiến hành như sau:

Hướng dẫn sau đây làm trên window từ Vista, Window 7 trở lên

(1) Click Start/All Programs/Accessories/Paint

(2)Trong chương trình Paint click File/Open

(3)Lựa chọn ảnh đã được lưu ở trong máy tính để mở ra. Làm như hình ảnh sau:

(4)Lưu lại ảnh vừa resize với tên ảnh là do mình đặt.

Làm như hình ảnh dưới đây:

Các ảnh sau làm tương tự.

14. Đăng xuất: Khi nhập bài xong, cần thực hiện việc đăng xuất.

Bấm vào nút "Đăng xuất" --> "Thoát" như các hình dưới đây.

Phạm Minh Đức