Mô tả cho Chỉ thị vềtăng cường rèn luyện tác phong thực hiện lề lối làm việc của cán bộ Đoàn (số 01 CT/TWĐTN )

PropertyValue
Tên tài liệu:Chỉ thị vềtăng cường rèn luyện tác phong thực hiện lề lối làm việc của cán bộ Đoàn (số 01 CT/TWĐTN )
Mô tả:

Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong thực hiện lề lối làm việc của cán bộ Đoàn

Tên tệp:Chi_thi__01_cua_tw_doan.doc1.doc
Kích thước tệp: 54.5 kB
Thời gian ban hành: 05/17/2013 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2739 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.