Mô tả cho Chương trình làm việc của BTV Đoàn Khối khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2017 (số 06 CTr/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Chương trình làm việc của BTV Đoàn Khối khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2017 (số 06 CTr/ĐTNK)
Mô tả:

Chương trình số 06 CTr/ĐTNK Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đoàn Khối khóa II, nhiệm kỳ 2012- 2017

Tên tệp:CTr-06_(DK)_Chuong_trinh_lam_viec_toan_khoa_BTV_Doan_Kkoi.doc
Kích thước tệp: 3.06 MB
Thời gian ban hành: 06/14/2013 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3191 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.