Mô tả cho Công văn triệu tập đại biểu dự HN tọa đàm giữa đ/c Bí thư thứ nhất BCH TWĐ (số 38 CV/ĐTNK-TCKT)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn triệu tập đại biểu dự HN tọa đàm giữa đ/c Bí thư thứ nhất BCH TWĐ (số 38 CV/ĐTNK-TCKT)
Mô tả:

Công văn số 38 CV/ĐTNK-TCKT của Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương v/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị tọa đàm giữa đ/c Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn TNCS HCM với cán bộ Đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan TW.

Tên tệp:CV_38-Trieu_tap_Dai_bieu_tham_du_toa_dam_vơi_Bi_thu_TW_Doan.doc
Kích thước tệp: 33 kB
Thời gian ban hành: 03/07/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2823 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.