Mô tả cho Công văn v/v tham dự tọa đàm tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh (số 44 CV/ĐTNK- TG)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn v/v tham dự tọa đàm tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh (số 44 CV/ĐTNK- TG)
Mô tả:

Công văn số 44 CV/ĐTNK- TG của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương v/v tham dự tọa đàm tham vấn thanh niên về sửa đổi, bổ sung Luật Thanh  niên năm 2005.

Tên tệp:CV_44-Trieu_tap_dai_bieu_tham_du_toa_dam_sua_doi_Luat_Thanh_nien.doc
Kích thước tệp: 588 kB
Thời gian ban hành: 03/11/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2558 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.