Mô tả cho Kế hoạch về phân công chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014(số 12-KH/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Kế hoạch về phân công chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014(số 12-KH/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Kế hoạch số 12-KH/ĐTNVPTW của Đoàn Văn phòng Trung ương về phân công chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Tên tệp:KH-12_Ke_hoach_phan_cong_chi_dao_cac_nhiem_vu_trong_tam_nam_2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 422.93 kB
Thời gian ban hành: 03/03/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4122 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.