Mô tả cho Kế hoạch Hành động Tháng Thanh niên năm 2014 của Đoàn VPTW (số 13-KH/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Kế hoạch Hành động Tháng Thanh niên năm 2014 của Đoàn VPTW (số 13-KH/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Kế hoạch số 13-KH/ĐTNVPTW Hành động Tháng Thanh niên năm 2014 của Đoàn  thanh niên Văn phòng Trung ương.

Tên tệp:KH-13_Ke_hoach_Thang_Thanh_nien_nam_2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 494.22 kB
Thời gian ban hành: 02/28/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3031 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.