Mô tả cho Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú (số 03-HD/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú (số 03-HD/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Hướng dẫn số 03-HD/ĐTNVPTW của Đoàn Văn phòng Trung ương v/v Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú

Tên tệp:HD-03_Doan_vien_sinh_hoat_noi_cu_tru.doc.signed.pdf
Kích thước tệp: 621.02 kB
Thời gian ban hành: 01/22/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3962 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.