Mô tả cho Công văn mời dự Hội nghị tổng kêt năm 2014 Hội Cựu chiến binh VPTW (số 87- CV/HCCB)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn mời dự Hội nghị tổng kêt năm 2014 Hội Cựu chiến binh VPTW (số 87- CV/HCCB)
Mô tả:

Công văn số 87- CV/HCCB của Hội cựu chiến binh Văn phòng Trung ương Đảng v/v mời dự Hội nghị tổng kêt năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Tên tệp:CV-87_Moi_du_Hoi_nghi_tong_ket_Hoi_Cuu_Chien_binh_VPTW.doc
Kích thước tệp: 1010.5 kB
Thời gian ban hành: 01/09/2015 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2531 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.