Mô tả cho Hướng dẫn triển khai thí điểm Đại hội đoàn (số 02 HD/ĐTNK-TCKT)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn triển khai thí điểm Đại hội đoàn (số 02 HD/ĐTNK-TCKT)
Mô tả:

Hướng dẫn số 02 HD/ĐTNK-TCKT triển khai thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn đối với các tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Khối

Tên tệp:HD-02_Huong_dan_To_chuc_Dai_hoi_doan.doc
Kích thước tệp: 2.23 MB
Thời gian ban hành: 04/27/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2421 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.