Mô tả cho Hướng dẫn tổ chức chiến dịch Hè 2014 (Số 04 HD/ ĐTNK - PTTN)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn tổ chức chiến dịch Hè 2014 (Số 04 HD/ ĐTNK - PTTN)
Mô tả:

Hướng dẫn Số 04  HD/ ĐTNK - PTTN của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương v/v tổ chức chiến dịch tình nguyện Hè 2014

Tên tệp:HD-04_Huong_dan_To_chuc_Chien_dich_he_2014.doc
Kích thước tệp: 89 kB
Thời gian ban hành: 05/27/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2441 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.