Mô tả cho Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 (số 05-HD/ĐTNK)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 (số 05-HD/ĐTNK)
Mô tả:

Hướng dẫn số 05-HD/ĐTNK của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Tên tệp:HD-05_Huong_dan_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_2014.doc
Kích thước tệp: 136 kB
Thời gian ban hành: 06/04/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:2489 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.