Mô tả cho Hướng dẫn khen thưởng 15 năm phong trào tình nguyện (2000- 2014)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn khen thưởng 15 năm phong trào tình nguyện (2000- 2014)
Mô tả:

Hướng dẫn  số 08- HD/ĐTNK- PTTN của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về khen thưởng 15 năm phong trào tình nguyện (2000- 2014)

Tên tệp:HD-08_Khen_thuong_15_nam_phong_trao_Thanh_nien_tinh_nguyen.doc
Kích thước tệp: 4.25 MB
Thời gian ban hành: 10/28/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4306 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.