Mô tả cho Công văn v/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (Số 220-CV/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn v/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (Số 220-CV/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Công văn Số 220-CV/ĐTNVPTW của BCH Đoàn Văn phòng Trung ương v/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự ( sửa đổi).

Tên tệp:CV-220_Lay_y_kien_du_thao_Bo_Luat_dan_su_sua_doi.signed.pdf
Kích thước tệp: 1.68 MB
Thời gian ban hành: 03/05/2015 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4079 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.