Mô tả cho Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015 của Đoàn VPTW (số19-KH/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015 của Đoàn VPTW (số19-KH/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Kế hoạch số19-KH/ĐTNVPTW của BCH Đoàn Văn phòng Trung ương tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015.

Tên tệp:KH-19_Ke_hoach_Thang_Thanh_nien_nam_2015.signed.pdf
Kích thước tệp: 417.99 kB
Thời gian ban hành: 03/03/2015 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3050 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.