Mô tả cho Công văn số 234-CV/ĐTNVPTW v/v hưởng ứng Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN"

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn số 234-CV/ĐTNVPTW v/v hưởng ứng Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN"
Mô tả:

Công văn số 234-CV/ĐTNVPTW của Đoàn Văn phòng Trung ương v/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN".

Tên tệp:CV-234_Trien_khai_cuoc_thi_tim_hieu_hien_phap_CHXHCNVN.1.doc
Kích thước tệp: 83 kB
Thời gian ban hành: 04/08/2015 15:31
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4033 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.