Mô tả cho Đề cương tuyên truyền 40 năm kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

PropertyValue
Tên tài liệu:Đề cương tuyên truyền 40 năm kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Mô tả:

Đề cương tuyên truyền 40 năm kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015)

Tên tệp:De_cuong_tuyen_truyen_40_nam_ngay_giai_phong_mien_nam_thong_nhat_dat_nuoc.doc.doc
Kích thước tệp: 77.5 kB
Thời gian ban hành: 04/20/2015 16:30
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3512 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.