Mô tả cho Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 (số 05-HD/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 (số 05-HD/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 trong Đoàn Văn phòng Trung ương

Tên tệp:HD-05_10-09-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 545.08 kB
Thời gian ban hành: 09/10/2014 21:02
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4909 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.