Mô tả cho Công văn mời họp BCH Đoàn VPTW mở rộng về việc bình xét thi đua năm 2014 (số 208-CV/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn mời họp BCH Đoàn VPTW mở rộng về việc bình xét thi đua năm 2014 (số 208-CV/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Công văn mời họp BCH Đoàn VPTW mở rộng về việc bình xét, thi đua khen thưởng năm 2014

Tên tệp:CV-208_Moihop_BCH_03-12-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 466.33 kB
Thời gian ban hành: 12/03/2014 00:00
Được phép xem:Everybody
Lần xem:4133 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.