Mô tả cho Công văn triệu tập đoàn viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2014(số 210-CV/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Công văn triệu tập đoàn viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2014(số 210-CV/ĐTNVPTW)
Mô tả:

V/v triệu tập đoàn viên tham dự Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Tên tệp:CV-210_Trieutap_tongket_24-12-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 405.46 kB
Thời gian ban hành: 12/24/2014 09:36
Được phép xem:Everybody
Lần xem:5032 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.