Mô tả cho Kế hoạch triển khai các hoạt động "kỷ niệm 15 năm Hành trình tình nguyện" (số 11-KH/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Kế hoạch triển khai các hoạt động "kỷ niệm 15 năm Hành trình tình nguyện" (số 11-KH/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Kế hoạch số 11-KH/ĐTNVPTW của Đoàn Văn phòng Trung ương triển khai các hoạt động "kỷ niệm 15 năm Hành trình tình nguyện"

Tên tệp:KH-11_Trienkhai_tinhnguyen_25-02-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 449.32 kB
Thời gian ban hành: 02/25/2014 15:54
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3154 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.