Mô tả cho Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2014 (số 15-KH/ĐTNVPTW)

PropertyValue
Tên tài liệu:Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2014 (số 15-KH/ĐTNVPTW)
Mô tả:

Kế hoạch số 15-KH/ĐTNVPTW của Đoàn Văn phòng Trung ương về tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2014

Tên tệp:KH-15_Taphuan_DTN_01-08-2014.signed.pdf
Kích thước tệp: 510.93 kB
Thời gian ban hành: 08/01/2014 15:55
Được phép xem:Everybody
Lần xem:3112 Lần xem
Copyright 2012. Powered by qualityjoomlatemplates.com.